ข้อมูลโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :1090550449
รหัส Smis 8 หลัก :90010118
รหัส Obec 6 หลัก : 550449
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดเลียบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watleab
ที่อยู่ : หมู่ที่ 10 บ้านวัดเลียบ
ตำบล :ชิงโค
อำเภอ : สิงหนคร
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 90280
โทรศัพท์ : 081-8980388
ระดับที่เปิดสอน :อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :14 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :watleab2562@gmail.com
เว็บไซต์ :https://watleabschool.ac.th
Facebook : โรงเรียนวัดเลียบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ชิงโค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงสพป.สข.1: 30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กม.